Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie awaryjnego odcinka linii kablowej SN-15 kV przy ul. Traktu św. Wojciecha

A
A

OBWIESZCZENIE

                                                                                                               

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami).

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia o wydaniu na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA-VI.6733.89-6.2019.MK.278274 z dnia 23.10.2019r. polegającej na budowie  awaryjnego odcinka linii kablowej SN-15 kV nr 013338 pomiędzy T-1055 Samopomoc Chłopska a T-1106 Roldźwig, na terenie działek nr: 14/1, 20/1, oraz części działek nr: 11/3, 10/5, obręb nr 098, przy ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 454 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki 800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500 (we wtorki nie ma przyjęć klientów).