Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie sieci elektroenergetycznej na terenie dz. nr 16/10, 16/11 obręb nr 066 w Gdańsku, przy ul. Śniadeckich
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie sieci elektroenergetycznej na terenie dz. nr 16/10, 16/11 obręb nr 066 w Gdańsku, przy ul. Śniadeckich

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie sieci elektroenergetycznej na terenie dz. nr 16/10, 16/11 obręb nr 066 w Gdańsku, przy ul. Śniadeckich
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 503),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku inwestora Invest Komfort Spółka Akcyjna Sp. K. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 6C/47, z dnia 03.08.2022r., nr RPW/321961/2022, uzup. 29.08.2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie sieci elektroenergetycznej na terenie dz. nr 16/10, 16/11 obręb nr 066 w Gdańsku, przy ul. Śniadeckich.

Informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32 36 462. Strony mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. urzędu, w terminie 14 dni od dokonania obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.