Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr WUiA.V.6733.47-5.2022.SD.124831 z dnia 04.08.2022r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 175/10, 179/38, 190/76, 187/53, 190/75, obręb 075, ul. Przemyska i Zamojska w Gdańsku
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr WUiA.V.6733.47-5.2022.SD.124831 z dnia 04.08.2022r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 175/10, 179/38, 190/76, 187/53, 190/75, obręb 075, ul. Przemyska i Zamojska w Gdańsku

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr WUiA.V.6733.47-5.2022.SD.124831 z dnia 04.08.2022r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 175/10, 179/38, 190/76, 187/53, 190/75, obręb 075, ul. Przemyska i Zamojska w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 503),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia o wydaniu decyzji nr WUiA.V.6733.47-5.2022.SD.124831 z dnia 04.08.2022r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 175/10, 179/38, 190/76, 187/53, 190/75, obręb 075, ul. Przemyska i Zamojska w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę tel. 58 32 36 462.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.