Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6740.130-5.2022.AB/IG.65550 z dnia 15.06.2022 r. o zatwierdzeniu projekt zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego oraz architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego A z halą garażową w kondygnacji podziemnej, budynku mieszkalnego wielorodzinnego B z halą garażową w kondygnacji podziemnej oraz usługami w parterze, budynku mieszkalnego wielorodzinnego C z halą garażową w kondygnacji podziemnej oraz usługami w parterze, budynku mieszkalnego wielorodzinnego D z halą garażową w kondygnacji podziemnej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych E i F posadowionych na wspólnej hali garażowej w kondygnacji podziemnej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych G i H posadowionych na wspólnej hali garażowej w kondygnacji podziemnej, na działkach nr 23/160, 23/162 i 23/124 obręb 074 przy ul. Ofiar Grudnia ´70 i ul. Ireny Sendlerowej w Gdańsku
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6740.130-5.2022.AB/IG.65550 z dnia 15.06.2022 r. o zatwierdzeniu projekt zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego oraz architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego A z halą garażową w kondygnacji podziemnej, budynku mieszkalnego wielorodzinnego B z halą garażową w kondygnacji podziemnej oraz usługami w parterze, budynku mieszkalnego wielorodzinnego C z halą garażową w kondygnacji podziemnej oraz usługami w parterze, budynku mieszkalnego wielorodzinnego D z halą garażową w kondygnacji podziemnej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych E i F posadowionych na wspólnej hali garażowej w kondygnacji podziemnej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych G i H posadowionych na wspólnej hali garażowej w kondygnacji podziemnej, na działkach nr 23/160, 23/162 i 23/124 obręb 074 przy ul. Ofiar Grudnia ´70 i ul. Ireny Sendlerowej w Gdańsku

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6740.130-5.2022.AB/IG.65550 z dnia 15.06.2022 r. o zatwierdzeniu projekt zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego oraz architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego A z halą garażową w kondygnacji podziemnej, budynku mieszkalnego wielorodzinnego B z halą garażową w kondygnacji podziemnej oraz usługami w parterze, budynku mieszkalnego wielorodzinnego C z halą garażową w kondygnacji podziemnej oraz usługami w parterze, budynku mieszkalnego wielorodzinnego D z halą garażową w kondygnacji podziemnej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych E i F posadowionych na wspólnej hali garażowej w kondygnacji podziemnej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych G i H posadowionych na wspólnej hali garażowej w kondygnacji podziemnej, na działkach nr 23/160, 23/162 i 23/124 obręb 074 przy ul. Ofiar Grudnia ´70 i ul. Ireny Sendlerowej w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1029),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6740.130-5.2022.AB/IG.65550 z dnia 15.06.2022 r. o zatwierdzeniu projekt zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego oraz architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego A z halą garażową w kondygnacji podziemnej, budynku mieszkalnego wielorodzinnego B z halą garażową w kondygnacji podziemnej oraz usługami w parterze, budynku mieszkalnego wielorodzinnego C z halą garażową w kondygnacji podziemnej oraz usługami w parterze, budynku mieszkalnego wielorodzinnego D z halą garażową w kondygnacji podziemnej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych E i F posadowionych na wspólnej hali garażowej w kondygnacji podziemnej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych G i H posadowionych na wspólnej hali garażowej w kondygnacji podziemnej, na działkach nr 23/160, 23/162 i 23/124 obręb 074 przy ul. Ofiar Grudnia ´70 i ul. Ireny Sendlerowej w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane, że informację o inwestycji można uzyskać  telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 68 13 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę.

Treść decyzji została zamieszczona na okres 14 dni licząc od dnia 22.06.2022r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

treść decyzji (191.36 KB)