PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10, 49 i 61 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 572) art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 311),

Prezydent Miasta Gdańska

na wniosek z dnia 25.04.2024r., nr rej. wniosku RPW/174501/2024, Inwestora: „Prezydent Miasta Gdańska – Zarządca dróg publicznych Miasta Gdańska”, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pan XXXXXXXX, ul. XXXXXXXXX, XXX Gdańsk, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej

pn.: „Budowa ulicy Nowej Politechnicznej (GPW) w Gdańsku, odcinek 1 – rozbudowa ulic Jaśkowej Doliny, Piecewskiej (Powiatowych) oraz Piecewskiej, Wileńskiej i Nobla (Gminnych) w Gdańsku”;

wykaz działek w liniach rozgraniczających projektowane pasy drogowe

(w nawiasach wskazano numery działek przed podziałem)

Droga powiatowa ul. Rakoczego:

 • Obręb 0052: działka nr: 71/3;
 • Obręb 0053: działki nr: 370/2, 394/1;

Droga powiatowa ul. Jaśkowa Dolina:

 • Obręb 0052: działki nr: 69/1 (69), 70/2 (70/1), 84/8 (84/5);
 • Obręb 0053: działki nr: 1/4, 136/3, 394/1, 137/2 (137), 139/1 (139), 165/80 (165/4), 380/2 (380/1), 383/3 (383/1), 383/5 (383/2), 394/2 (394/1);

Droga powiatowa ul. Piecewska:

 • Obręb 0052: działki nr: 70/3 (70/1), 84/9 (84/5);
 • Obręb 0053: działki nr: 137/1 (137), 380/3 (380/1);

Droga gminna ul. Piecewska:

 • Obręb 0053: działki nr: 137/3 (137), 139/3 (139);

Droga gminna ul. Wileńska:

 • Obręb 0053: działki nr: 117/8 (117/7), 118/13 (118/12), 165/82 (165/4), 165/78 (165/2), 165/83 (165/46), 165/85 (165/49), 165/87 (165/50), 165/89 (165/75), 172/3 (172/1), 173/1 (173), 169/4, 192/1, 172/2;

Droga gminna (wewnętrzna) D-1 i D-2

 • Obręb 0053: działka nr: 165/81 (165/4);

wykaz działek zlokalizowanych poza linią pasów drogowych, a przeznaczonych pod budowę zjazdów, przebudowę lub rozbiórkę sieci uzbrojenia terenu oraz zmiany zagospodarowania terenu

 • Obręb 0052: działki nr: 66/48, 68, 69/2 (69), 70/3 (70/1), 71/3, 84/10 (84/5);
 • Obręb 0053: działki nr: 7/6, 8/1, 115/1, 128/20 (128/17), 128/21 (128/17), 128/22 (128/17), 128/23 (128/17), 129/2 (129), 129/3 (129), 139/2 (139), 165/79 (165/2), 165/23, 165/44, 165/86 (165/49), 165/88 (165/50), 165/90 (165/75), 172/4 (172/1), 173/2 (173), 309/14, 309/22, 383/4 (383/1), 383/6 (383/2), 394/3 (394/1), 423/1, 759;

wykaz działek z których korzystanie będzie ograniczone

W pasie drogi powiatowej ul. Piecewska:

 • Obręb 0053: działka nr: 380/3 (380/1);

W pasie drogi powiatowej ul. Jaśkowa Dolina:

 • Obręb 0053: działka nr: 1/4;

W pasie drogi gminnej ul. Wileńska:

 • Obręb 0053: działka nr: 118/14 (118/12);

W pasie drogi gminnej ul. Alfreda Nobla:

 • Obręb 0053: działka nr: 482;

W pasie drogi gminnej ul. Morenowa:

 • Obręb 0053: działka nr: 309/22;

wykaz działek które zostaną włączone w pas drogowy i przejdą na własność Gminy Miasta Gdańska

Projektowany pas drogi powiatowej ul. Jaśkowa Dolina:

 • Obręb 0052: działki nr: 69/1 (69), 70/2 (70/1), 84/8 (84/5)
 • Obręb 0053: działki nr: 137/2 (137), 139/1 (139), 165/80 (165/4), 380/2 (380/1), 383/3 (383/1), 383/5 (383/2), 394/2 (394/1)

Projektowany pas drogi powiatowej ul. Piecewska:

 • Obręb 0052: działki nr: 70/3 (70/1), 84/9 (84/5)
 • Obręb 0053: działki nr: 137/1 (137), 380/3 (380/1)

Projektowany pas drogi gminnej ul. Piecewska:

 • Obręb 0053: działki nr: 137/3 (137), 139/3 (139),

Projektowany pas drogi gminnej D-1 (nazwa robocza):

 • Obręb 0053: działka nr: 165/81 (165/4)

Projektowany pas drogi gminnej ul. Wileńska:

 • Obręb 0053: działki nr: 117/8 (117/7), 118/13 (118/12), 165/82 (165/4), 165/78 (165/2), 165/83 (165/46), 165/85 (165/49), 165/87 (165/50), 165/89 (165/75), 172/3 (172/1), 173/1 (173), 172/2;

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod numerem tel. 58 526-8164. Strony mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.