Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Obwieszczenie dotyczące wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę budynku usługowego (usługi hotelarskie) z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz wjazdem z ul. Forsycji i ul. Turystycznej w Gdańsku

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia że w toku postępowania administracyjnego z wniosku Pani Joanny Boruckiej-Bach, z dnia 29.05.2019r. nr rejestru RPW/186313/2019, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku usługowego (usługi hotelarskie) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną wraz z wjazdem z ul. Forsycji i ul. Turystycznej, na terenie działek nr 295/15, 295/1 i 416, przy ul. Forsycji w Gdańsku, wydał na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane postanowienie zobowiązujące inwestora do usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, przedłożonym wraz z wnioskiem, w terminie do dnia 25.03.2020r.                                                                                 

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią postanowienia w pokoju nr 454 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki 800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500 (we wtorki nie ma przyjęć klientów).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 12.08.2019r. do dnia 25.08.2019r.