Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr WUiA-IV-6740.40-6.2022.PEW.28817 z dnia 14.09.2022r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dwóch budynków magazynowo - produkcyjnych z aneksami socjalno-biurowymi „7R PARK GDAŃSK AIRPOIRT” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budynku pompowni, zbiornika do celów przeciwpożarowych, budynku portierni oraz wiat na rowery w Gdańsku przy ul. Budowlanych/Sąsiedzkiej, dz. nr 241/12, 241/13, 242/13 obręb nr 025
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr WUiA-IV-6740.40-6.2022.PEW.28817 z dnia 14.09.2022r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dwóch budynków magazynowo - produkcyjnych z aneksami socjalno-biurowymi „7R PARK GDAŃSK AIRPOIRT” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budynku pompowni, zbiornika do celów przeciwpożarowych, budynku portierni oraz wiat na rowery w Gdańsku przy ul. Budowlanych/Sąsiedzkiej, dz. nr 241/12, 241/13, 242/13 obręb nr 025

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr WUiA-IV-6740.40-6.2022.PEW.28817 z dnia 14.09.2022r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dwóch budynków magazynowo - produkcyjnych z aneksami socjalno-biurowymi „7R PARK GDAŃSK AIRPOIRT” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budynku pompowni, zbiornika do celów przeciwpożarowych, budynku portierni oraz wiat na rowery w Gdańsku przy ul. Budowlanych/Sąsiedzkiej, dz. nr 241/12, 241/13, 242/13 obręb nr 025
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.Dz.U.2022 poz. 1029).

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-IV-6740.40-6.2022.PEW.28817 z dnia 14.09.2022r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej spółce 7R PROJEKT 39 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ludwinowska 7 w Krakowie pozwolenia na budowę dwóch budynków magazynowo - produkcyjnych z aneksami socjalno-biurowymi „7R PARK GDAŃSK AIRPOIRT” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budynku pompowni, zbiornika do celów przeciwpożarowych, budynku portierni oraz wiat na rowery w Gdańsku przy ul. Budowlanych/Sąsiedzkiej, dz. nr 241/12, 241/13, 242/13 obręb nr 025.


W związku z powyższym informuję, że treść ww. decyzji jest dostępna w okresie 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie tut. urzędu od dnia 20.09.2022r.