PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Obwieszczenie o przekazaniu do Wojewody Pomorskiego odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności

A
A

  

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 131 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.);

 

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o przekazaniu do Wojewody Pomorskiego odwołania od decyzji nr WUiA-V.6740.503-3.2021.IG.166239 z dnia 20.07.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności, p.n. „Budowa ulicy 008-KD82 wraz z przebudową ulicy 009-KD80 (oznaczenia wg MPZP 1125 Gdańsk Nowe Miasto Północ) w Gdańsku”.

 

 

 

 

Prezydent Miasta Gdańska

z up.

arch. Jacek Jabłoński

Kierownik

Referatu Architektury – Wrzeszcz

/podpis elektroniczny/