PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Obwieszczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, dotyczący remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Plac Wałowy 12 abc, znajdującego się na działce nr 226/11 obręb 99 w Gdańsku. 

Prezydent Miasta Gdańska

Zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Wałowy 12 abc z dnia 17 października 2017 roku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Plac Wałowy 12 dotyczącego remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Plac Wałowy 12 w Gdańsku zlokalizowanym na działce nr  226/11  obręb  99  w  Gdańsku

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy
w Urzędzie Miejskim, w Sali Obsługi Mieszkańców przy ul. Nowe Ogrody 8/12, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia oraz, że mogą zapoznać się z decyzją
w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Wały Jagiellońskie 1 pok. nr 1
(tel. 58-323-17-09).