PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Obwieszczenie Dyrektora ZZWP w Gdańsku z dnia 30.12.2021r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia i wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasta Gdańska.

A
A