Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Obwieszczenie Dyrektora ZZWP w Gdańsku z dnia 17.03.2020r. dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych na istniejącym zbiorniku wodnym "Zabornia" w km 3+647 Potoku Siedleckiego na terenie Miasta Gdańsk.

A
A