Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Obwieszczenie Dyrektora ZZWP z dnia 17.03.2020r. w Gdańsku o wszczęciu postępowania adm. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych na istniejącym zbiorniku wodnym "Myśliwska" w km 4+200 Potoku Siedleckiego.

A
A