PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gdańsku z dnia 16.07.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PERN S.A w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu i 3 studni odwadniających.

A
A