Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gdańsku z dnia 05.05.2022r. o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla PERN S.A. w ramach inwestycji pn." Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi".
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gdańsku z dnia 05.05.2022r. o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla PERN S.A. w ramach inwestycji pn." Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi".

A
A