Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gdańsku z dnia 11.03.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. w ramach przedsięwzięcia pn."Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowej Faza III - elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga".

A
A