Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP z dnia 06.05.2020r. o wszczęciu na wniosek Gminy Miasta Gdańska postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie prac i urządzeń wodnych na Zbiorniku retencyjnym nr 4 (Subisłwa) w km 2+ 143 Potoku Oliwskiego.

A
A