Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gdańsku dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę zbiornika retencyjnego nr 4 (Subisława).

A
A