PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu na wniosek PRZETOCZNA Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w przedmiocie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni Z.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu na wniosek PRZETOCZNA Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w przedmiocie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni Z.