Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o zakończeniu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie istniejącego budynku Mariny, budowy hangaru na łodzie wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr 14/16, 22/12, 22/17, 22/18, 22/19, 22/20 obr. 273, ul.Przełom 24 Gdańsk Krakowiec - Górki Zachodnie oraz na działce wodnej nr 14/13 (wody Wisły Śmiałej)".

A
A