Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ z dnia 22.06.2020r. dot.przedsięwzięcia pn." Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowej" Faza IV - rozbudowa p. odg. Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto etap I".

A
A