PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ dnia 03.01.2022r. dot. inwestycji pn." Rozbudowa układu komunikacyjnego w m.Kowale w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od planowanego skrzyżowania z ul.Nową Świętokrzyską w mieście Gdańsk do węzła "Kowale" włącznie ( skrzyżowanie z drogą ekspresową S6 - obwodnica Trójmiasta).

A
A