PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych w Gdańsku

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że mieszkańcy Gdańska mogą już zgłaszać chęć przystąpienia do planowanej na rok 2009 zbiórki komunalnych odpadów niebezpiecznych.

Zaproszenie kierowane jest do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli posesji (konieczność zgłoszenia co najmniej dziesięciu domków wolnostojących, bądź dwudziestu szeregowych).

Zbiórka prowadzona będzie w systemie objazdowym. Oznacza to, że w wyznaczonym wcześniej terminie (np. w sobotę), między godziną 10.00 a 16.00, samochód firmy obsługującej zbiórkę zatrzyma się w wyznaczonym miejscu na terenie obsługiwanego osiedla na około godzinę.

Do odpadów, które można przekazać należą:

 • termometry, lampy rtęciowe, świetlówki;
 • środki ochrony roślin i ich opakowania;
 • -rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne;
 • resztki farb i lakierów oraz opakowania po nich;
 • smary, środki do konserwacji drewna i metali;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

Mieszkańcy z terenów nieobjętych zbiórką, którzy chcieliby do niej przystąpić powinni zgłaszać się do Wydziału Środowiska UM w Gdańsku w następujący sposób:

 1. pisemnie na adres urzędu:
 2. Wydział Środowiska
  Urząd Miejski w Gdańsku
  ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk

 3. faxem na numer: 583237080
 4. bezpośrednio do p. Moniki Piotrowskiej - Szypryt - pracownika Wydziału odpowiedzialnego za to zadanie (nr telefonu: 0583236821; adres e-mail: m.szypryt@gdansk.gda.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27 lutego 2009.

Michał Piotrowski
Biuro Prasowe