PORTAL MIASTA GDAŃSKA

?Miejski program bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku?

?Miejski program bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku?
Bezpieczeństwo na drodze to nie tylko oznakowanie dróg, przeszkolenie i kontrola kierowców, ale też kształtowanie odpowiedzialnych postaw pieszych, już od najmłodszych lat.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Bezpieczeństwo na drodze to nie tylko oznakowanie dróg, przeszkolenie i kontrola kierowców, ale też kształtowanie odpowiedzialnych postaw pieszych, już od najmłodszych lat.  

Aby zarówno kierowcom, jak i pieszym bezpieczniej poruszało się po Gdańsku, a podejmowane działania prewencyjne były coraz lepiej skoordynowane pomiędzy różnymi służbami ? powołano Miejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdańsku.
W jej skład wchodzą przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, Wydziałów Urzędu Miejskiego, miejskich służb bezpieczeństwa, w tym Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej itp., oddziałów ratunkowych, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarządu Dróg i Zieleni oraz Politechniki Gdańskiej.

Dotychczas odbyło się pięć posiedzeń Rady, podczas których poruszono następujące tematy:

- TRISTAR - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Drogowym na obszarze Trójmiasta (propozycja ze strony Politechniki Gdańskiej),
- problematykę pomiaru prędkości pojazdów,
- możliwości zwiększenia liczby fotoradarów w województwie pomorskim, w tym, wzorem innych miast, rozważenia pomysłu zatrudnienia firmy, która dysponuje takimi urządzeniami,
- zakup opasek odblaskowych dla dzieci z przedszkoli i klas ?0? szkół podstawowych,
- wykonanie na jezdniach poziomych znaków ostrzegawczych ?Dzieci na drodze?,
- program szkoleń dla nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykaz miejsc gdzie konieczne jest zamontowanie na chodnikach barier typu ?uszy? zapobiegających nagłemu wtargnięciu dzieci na jezdnię,
- realizację bilboardów ? kampanii o tematyce z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- propagowanie bezpieczeństwa rowerzystów i motorowerzystów,
- propozycję poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach, gdzie najczęściej zdarzają się kolizje.

Dotychczasowy budżet programu (100 tys. zł) wykorzystano częściowo na zakup opasek i kamizelek odblaskowych dla dzieci, symboli znaków pionowych A-17 ?Dzieci? oraz zakup dla Straży Miejskiej miasteczka ?Autochodzik? ? celem prowadzenia akcji promującej bezpieczeństwo ruchu drogowego wśród dzieci w wieku 3-9 lat. Wykonanie miasteczka na terenie boiska przy Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku.

Pozostałe środki (ponad 45 tys. zł) przeznaczone zostały na:
- przebudowę bramek wejściowych
- montaż ?ogrodzeń? typu ?uszy?
- kampanię dotyczącą bezpieczeństwa na budynku policji przy ul. Kartuskiej
- umieszczenie na bilbordzie na budynku plakatów o tematyce z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do szczególnej działalności Rady zalicza się program poprawy bezpieczeństwa dzieci w rejonach szkół oraz, planowaną na wrzesień, debatę na temat bezpieczeństwa rowerzystów. Wezmą w niej udział przedstawiciele organizacji zrzeszających rowerzystów oraz Policja, Straż Miejska i członkowie Miejskiej Rady BRD.

Edyta Tombarkiewicz