PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Międzynarodowy Miesiąc Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej w Gdańsku

Międzynarodowy Miesiąc Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W środę 29 października br. w Bibliotece Oliwskiej spotkały się dzieci z Przedszkola Specjalnego Nr 77 dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym z rówieśnikami z Przedszkola Nr 39 na wspólnym czytaniu ?Rzepki? Juliana Tuwima.

Nie było to zwykłe czytanie lecz sesja czytania uczestniczącego, w której ?głos zabierały? również dzieci niemówiące. Czytanie uczestniczące to technika pracy z książką, która pozwala osobom niemówiącym na aktywny udział w lekturze. W spotkaniu uczestniczyła Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Ewa Kamińska.

Październik jest Miesiącem Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (AAC - Augmentative and Alternative Comunication). Metody używanej zamiast mowy, która określa wszelkie sposoby, jakimi ludzie przekazują informacje, kiedy nie mogą mówić, lub gdy mówią niewyraźnie na tyle, aby otoczenie rozumiało ich komunikaty. Wspomagające sposoby porozumiewania się są wykorzystywane przez osoby z porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym, autyzmem, chorobami genetycznymi, a także osoby po urazach mózgu. Zamiast wypowiadanych słów mogą one używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno dotykowych (przedmiotów). Dzięki temu mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, odpowiadać, wyrażać myśli i uczucia.

Na czym polega pomoc osobom niemówiącym w przypadku gdańskich podopiecznych? Dla każdego niemówiącego dziecka tworzony jest indywidualny system komunikacji, aby mogło ono używać jakiegoś systemu znaków (gestów, piktogramów, symboli,). Oznacza to podjęcie współpracy nauczyciela i rodziców w zakresie budowania kontaktu emocjonalnego z dzieckiem, przygotowania odpowiednich pomocy i siedziska, które umożliwiłoby utrzymanie prawidłowej pozycji, naukę i interpretację mimiki, gestów i innych sygnałów płynących z ciała dziecka. Organizowane są odpowiednie zabawy komunikacyjne i nauka posługiwania się urządzeniami wspomagającymi komunikację oraz przygotowanie dzieci do pracy z komputerem. Metoda AAC wymaga nauki dokonywania wyborów, bowiem w ten sposób dziecko uczy się rozumienia pojęć tak, nie.