PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Masz głos, masz wybór 2009 ? informacja o naborze do akcji

Masz głos, masz wybór 2009 ? informacja o naborze do akcji
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w kolejnej edycji akcji ?Masz głos, masz wybór?. Do udziału w akcji zapraszamy zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne.

Jeśli interesujesz się sprawami lokalnymi, chcesz wpływać na decyzje dotyczące rozwiązania konkretnego problemu występującego w twojej miejscowości i zaangażować innych do swoich działań, zapoznaj się z ideą naszej akcji i propozycjami, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

Poprzez akcję ?Masz głos, masz wybór? chcemy zwracać uwagę mieszkańców na działalność samorządu terytorialnego, przypominać jego kompetencje, a także pokazywać obywatelom jak mogą wpływać na władze lokalne i na to, co się dzieje w ich miejscowościach.

Zadaniem uczestników akcji w 2009 roku będzie  zorganizowanie i podjęcie działań  zmierzających do rozwiązania przez miejscowe władze zdiagnozowanego wcześniej, lokalnego problemu, przy jednoczesnym zaangażowaniu jak największej liczby mieszkańców gminy.
Zobacz:

 • Szczegółowy opis zadań, jakie zaplanowaliśmy na ten rok.
 • Opis oferty dla  tegorocznych uczestników akcji
 • Harmonogram działań na 2009 rok:
 • Zobacz film, w którym uczestnicy akcji ?Masz głos, masz wybór? opowiadają o swoich dokonaniach:

 • Uczestnikom akcji proponujemy szereg możliwości wsparcia:
  ?    indywidualny kontakt i pomoc ze strony koordynatora akcji ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów;
  ?    pomysły na działania, zaczerpnięte z dokonań uczestników akcji w latach poprzednich;
  ?    możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami akcji podczas?
  ?    ?warsztatów  prowadzonych przez trenerów ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów;
  ?    odwiedziny koordynatorów akcji z Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów;
  ?    pomocne publikacje i materiały szkoleniowe;
  ?    gotowe materiały promocyjne ? plakaty, naklejki, znaczki;
  ?    mikrogranty na realizację działań.

  Nabór do akcji trwa za pośrednictwem strony www.maszglos.pl.

  O mikrogranty mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną.

  Terminy i zasady tegorocznego konkursu o mikrogranty znajdują się pod adresem: http://www.maszglos.pl/mikrogranty.php

  Wnioski o mikrogranty należy składać on-line za pośrednictwem strony www.maszglos.pl. Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2009 roku. Po tym terminie również będzie można zostać uczestnikiem akcji, ale dostępność opisanego wyżej wsparcia ze strony organizatorów akcji będzie ograniczona.

  Informacji o akcji udzielają Marek Solon-Lipiński z Fundacji im. Stefana Batorego (tel.: 022 536 02 49, e-mail: msolon@batory.org.pl) oraz Karolina Błachnio ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów (tel.: 022 556 82 55, e-mail: kblachnio@maszglos.pl).