PORTAL MIASTA GDAŃSKA

LVIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 30 października 2014r.

LVIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 30 października 2014r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 LVIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 30 października 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:  pobierz_porzadek_ (3.92 MB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady LIII sesji Rady Miasta Gdańska  w dniu 29 maja 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

Wyniki konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski 2015 w Gdańsku"  – przedst. Maciej Kukla - Kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040 (druk 1512);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska –Dyrektor  Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok (druk 1513);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3)    w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości  na terenie Miasta Gdańska (druk 1478);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska –Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

4)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska (druk 1479);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska –Dyrektor  Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 5)    w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska (druk 1480);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 6)     w sprawie opłaty targowej (druk 1481);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 7)    zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 1482);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 8)    w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2014 r. (druk 1497);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 9)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Orunia Górna w rejonie ulic Platynowej i Krzemowej w mieście Gdańsku (druk 1461);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn rejon ulicy Jaworzaniaków w mieście Gdańsku (druk 1462);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto – Muzeum II Wojny Światowej w mieście Gdańsku (druk 1468);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

12) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – rejon ulic Pohulanka i ks. Franciszka Rogaczewskiego w mieście Gdańsku (druk 1469);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

13) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża rejon Alei Grunwaldzkiej 238 w mieście Gdańsku (druk 1470);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 14) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM - odcinek Wrzeszcz w mieście Gdańsku (druk 1503);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 15) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM - odcinek VII Dwór i Strzyża w mieście Gdańsku (druk 1504);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

16) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM - odcinek Strzyża i Brętowo północ w mieście Gdańsku (druk 1505);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

17) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM - odcinek Brętowo południe w mieście Gdańsku (druk 1506);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

18) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM - odcinek Staw Wróbla w mieście Gdańsku (druk 1507);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

19) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM - odcinek Kiełpinek Wschód w mieście Gdańsku (druk 1508);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 20) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM - odcinek Klukowo w mieście Gdańsku (druk 1509);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

21) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej w mieście Gdańsku (druk 1510);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 22) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej w mieście Gdańsku (druk 1511);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 23) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Abrahama i Alei Grunwaldzkiej w mieście Gdańsku (druk 1463);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 24) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Junony i Heliosa w mieście Gdańsku (druk 1464);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 25) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku (druk 1465);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

26) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sienna Grobla – rejon ulic Zabłotnej i Długiej Grobli w mieście Gdańsku (druk 1471);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

27) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce – rejon ulic Powstańców Warszawskich i Legnickiej w mieście Gdańsku (druk 1472);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

28) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień, rejon ulicy Nowej Leszczynowej w mieście Gdańsku (druk 1473);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

29) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fabrycznej w mieście Gdańsku (druk 1474);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

30) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młyniska rejon ulicy Twardej 10 w mieście Gdańsku (druk 1483);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

31) o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku (druk 1484);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

32) w sprawie nadania nazwy (Tunel im. Grzegorza Oryszczaka) (druk 1477 + autopoprawka);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

33) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XIV/188/11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat (druk 1522);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

34) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych (druk 1475);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

35) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia za rok 2014 (druk 1485);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 36) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiej Galerii Miejskiej za rok 2014 (druk 1486);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 37) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych  Cappelli Gedanensis za rok 2014 (druk 1487);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 38) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych  Klubu Żak za rok 2014 (druk 1488);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 39) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Archipelagu Kultury za rok 2014 (druk 1489);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 40) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Polskiego Chóru Kameralnego "Schola Cantorum Gedanensis" za rok 2014 (druk 1490);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 41) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Miejskiego Teatru Miniatura za rok 2014 (druk 1491);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 42) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Solidarności za rok 2014 (druk 1492);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 43) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych  Muzeum Historycznego Miasta Gdańska za rok 2014 (druk 1493);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 44) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego za rok 2014 (druk 1494);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 45) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Instytutu Kultury Miejskiej za rok 2014 (druk 1495);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 46) w sprawie wyrażenia  woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1467);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 47) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (druk 1476);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

 48) w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku (druk 1496);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

 49) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia Porozumień Międzygminnych pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot, Miastem Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Żukowo o przejęcie przez Miasto Gdańsk wykonania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego (druk 1498);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 50) w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gdańsk (druk 1519);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 51) w sprawie zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej  (druk 1520);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

52) w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk 1499);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Balwicki – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 53) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2015 (druk 1501);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Balwicki – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

54) w sprawie przyjęcia: „Szczegółowego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na 2015 rok” (druk 1514);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Balwicki – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

55) w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na 2015 rok  (druk 1515);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Balwicki – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

56) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi  na rok 2015” (druk 1516);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Balwicki – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

57) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska   z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” (druk 1517);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Balwicki – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

58) w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku  do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego (druk 1500);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Szczuka – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 59) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku  (druk 1518);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Janina Lidtke-Jerema – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 60) w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2015-2020   (druk 1521);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Janina Lidtke-Jerema – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 61) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 30
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1/6 (druk 1466);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 62) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie nadania imienia „Krzysztofa Kolbergera” IX Liceum Ogólnokształcącemu w Gdańsku przy ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8 (druk 1502);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek