Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

LVII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 25 września 2014r.

A
A

LVII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 25 września 2014r.

LVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 25 września 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:  pobierz_porzadek_obrad (9 MB)

 

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady LVII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 25 września 2014 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu Miasta Gdańska

      – ref. Jarosław Stańczyk - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

      - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)    w sprawie "Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta"(druk 1450);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Katarzyna Drozd - Wiśniewska – p.o. Zastępcy Dyrektora Wydz. Polityki Gospodarczej

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040 (druk 1454);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska –Dyrektor  Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 3)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok (druk 1455);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

4)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Kielnieńskiej przy torach II w mieście Gdańsku (druk 1445);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

5)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Siedlce – węzeł  integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga w mieście Gdańsku  (druk 1398);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Letnica rejon ulicy Wielopole w mieście Gdańsku (druk 1438);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Stogi w rejonie ulicy mjr. Henryka Sucharskiego oraz tzw. Nowej Kaczeńce w mieście Gdańsku (druk 1439);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon pomiędzy ulicą Bysewską a terenami kolejowymi II w mieście Gdańsku (druk 1446);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

9)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Województwa Pomorskiego niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Gdańsku w rejonie ulicy Ziemowita, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 61/3 o pow. 1.632m², dz. nr 62 o pow. 18m², dz. nr 63 o pow. 40m² oraz dz. nr 64/2 o pow. 26m² obr. 15, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska – po obniżonej cenie (druk 1441);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 10) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości  (druk 1442);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

11) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku (druk 1443);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

12) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Centrum Hewelianum w Gdańsku (druk 1444);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

13) w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLVII/1051/13 Rady Miast a Gdańska z dnia 16 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną” (druk 1401);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

14) w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego  w Gdańsku (druk 1440);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydenta Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

15) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania  (druk 1399);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Alicja Bielińska – Łoza – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

16) w sprawie utworzenia na terenie miasta Gdańska odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Gdańska, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (druk 1400);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Alicja Bielińska – Łoza – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

17) w sprawie zmiany Statutu Miasta Gdańska (druk 1402);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

18) zmieniająca Statut Dzielnicy Aniołki (druk 1403);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

19) zmieniająca Statut Dzielnicy Brętowo (druk 1404);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

20) zmieniająca Statut Dzielnicy Brzeźno (druk 1405);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

21) zmieniająca Statut Dzielnicy Chełm (druk 1406);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

22) zmieniająca Statut Dzielnicy Jasień (druk 1407);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

23) zmieniająca Statut Dzielnicy Kokoszki (druk 1408);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

24) zmieniająca Statut Dzielnicy Krakowiec – Górki Zachodnie (druk 1409);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

25) zmieniająca Statut Dzielnicy Letnica (druk 1410);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

26) zmieniająca Statut Dzielnicy Matarnia (druk 1411);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

27) zmieniająca Statut Dzielnicy Młyniska (druk 1412);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

28) zmieniająca Statut Dzielnicy Nowy Port (druk 1413);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

29) zmieniająca Statut Dzielnicy Oliwa (druk 1414);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

30) zmieniająca Statut Dzielnicy Olszynka (druk 1415);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

31) zmieniająca Statut Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech - Lipce (druk 1416);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

32) zmieniająca Statut Dzielnicy Osowa (druk 1417);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

33) zmieniająca Statut Dzielnicy Piecki - Migowo (druk 1418);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

34) zmieniająca Statut Dzielnicy Przeróbka (druk 1419);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

35) zmieniająca Statut Dzielnicy Przymorze Małe (druk 1420);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

36) zmieniająca Statut Dzielnicy Przymorze Wielkie (druk 1421);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

37) zmieniająca Statut Dzielnicy Rudniki (druk 1422);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

38) zmieniająca Statut Dzielnicy Siedlce (druk 1423);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

39) zmieniająca Statut Dzielnicy Stogi (druk 1424);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

40) zmieniająca Statut Dzielnicy Strzyża (druk 1425);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

41) zmieniająca Statut Dzielnicy Suchanino (druk 1426);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

42) zmieniająca Statut Dzielnicy Śródmieście (druk 1427);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

43) zmieniająca Statut Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice (druk 1428);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

44) zmieniająca Statut Dzielnicy VII Dwór (druk 1429);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

45) zmieniająca Statut Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (druk 1430);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

46) zmieniająca Statut Dzielnicy Wrzeszcz Górny (druk 1431);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

47) zmieniająca Statut Dzielnicy Wyspa Sobieszewska (druk 1432);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

48) zmieniająca Statut Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza (druk 1433);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

49) zmieniająca Statut Dzielnicy Zaspa Młyniec (druk 1434);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

50) zmieniająca Statut Dzielnicy Zaspa Rozstaje (druk 1435);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

51) zmieniająca Statut Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (druk 1436);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

52) uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych (druk 1437);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

53) zmieniająca Uchwałę Nr LI/1432/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Miasta Gdańska (druk 1447);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

54) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2014 rok (druk 1448);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

55) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2014 rok w mieście Gdańsku (druk 1449);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Balwicki – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

56) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na 2014 rok (druk 1452);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Balwicki – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

57) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2014 (druk 1453);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Balwicki – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

58) w sprawie w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego „Na Wzgórzu” (druk 1456);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

59) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Przyszpitalnych w Gdańsku przy Specjalistycznym Psychiatryczno-Neurologicznym Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Srebrniki 17 oraz nadania numeru (druk 1451);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 

 

                                                                              Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

 

 

 

Mariusz Feliński (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Rady Miasta Gdańska