Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Lokalne Spotkanie Europejskie w Gdańsku

A
A


W roku 2007 minęło 50 lat od podpisania Traktatów Rzymskich, powołujących do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą, która stałą się znaczącym wydarzeniem na drodze do zjednoczenia Europy. Dla podkreślenia wagi tego wydarzenia na początku stycznia 2008 roku, w Gdańsku odbyło się Lokalne Spotkanie Europejskie.

Było to jedno z 10 spotkań, które odbyły się  w Polsce w jubileuszowym roku pięćdziesięciolecia zawarcia Traktatów Rzymskich. Organizatorem była Polska Fundacja im. Roberta Schumana, która od 14 lat organizuje Spotkania Europejskie w Polsce, promujące ideę Zjednoczonej Europy. Partnerem projektu był Parlament Europejski, a Partnerem Lokalnym w Gdańsku – Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”.

W spotkaniu udział wzięli: Bogdan Oleszek, Przewodniczący Rady Miasta Gdańska oraz  Agnieszka Pomaska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, kierująca również Komisją Turystyki i  Promocji w Radzie Miasta, a także Anna Radwan – Röhrenschef,  prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Spotkanie po raz pierwszy odbyło się w Gdańsku.
W sobotę, 5 stycznia, o godz. 11.00 od Złotej Bramy ulicą Długą  ruszyła parada młodzieży, prowadzona przez werblistę i szczudlarzy niosących flagi Unii Europejskiej.
Wśród uczestników parady  byli młodzi artyści odczytujący tekst opowiadający o Traktatach Rzymskich, wraz z nimi adepci sztuki teatralnej prowadzący działania z kolorowymi materiałami – kolor: biały, czerwony, niebieski, żółty, młodzi tancerze, dzieci i młodzież ze szkół Gdańska. Na estradzie zamontowanej przed Dworem Artusa odczytano tekst opowiadający o Traktatach Rzymskich i odśpiewano ''Odę do radości'' (zespół wokalny -  Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II prowadzony przez Bartka Łyzińskiego). Następnie odbył się pokaz tańca grup tanecznych oraz  prezentacje artystyczne, w których uczestniczyli: zespół wokalny Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II; grupa taneczna ARKASJEL – Dom Sztuki (prowadząca: Agnieszka Humiecka) oraz  grupa wokalna z Domu Sztuki (prowadzący Mariusz Florczyk).
Dla wszystkich zziębniętych uczestników i obserwatorów wydarzenia przygotowano gorący żurek z kiełbasą.

O godz. 13.00 w auli Wyższej Szkoły „Ateneum” w Gdańsku rozpoczęła się debata na temat znaczenia Traktatów Rzymskich, z udziałem dr Janusza Lewandowskiego posła do Parlamentu Europejskiego, Anny Radwan – Röhrenschef,  prezeski Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, dr  Witolda Turnowieckiego, prezesa Towarzystwa Edukacyjnego „Wiedza Powszechna” oraz radnego Piotra Skiby.
Dr Janusz Lewandowski w wystąpieniu wprowadzającym przedstawił drogi jednoczenia się Europy po II wojnie światowej, mówiąc o sukcesach i problemach tego wieloletniego procesu. Zaakcentował  też szczególne znaczenie obecnego okresu dla rozwoju Polski, która otrzymuje wsparcie będące wielokrotnością powojennego planu Marshalla i stoi przed  wielką szansą sukcesu gospodarczego, kulturowego i cywilizacyjnego.