PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Lista ofert zawierająca braki formalne w ofertach złożonych do konkursu pn. Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy zgodnie z Zarządzeniem nr 1728/2008r. Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 listopada 2008r.

Lista ofert zawierająca braki formalne w ofertach złożonych do konkursu pn. Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy zgodnie z Zarządzeniem nr 1728/2008r. Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 listopada 2008r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Lista ofert zawierająca braki formalne w ofertach  złożonych  do konkursu

pn. Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy zgodnie z Zarządzeniem nr 1728/2008r.
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 listopada 2008r.:

1.  Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości

W związku z powyższym wzywa się Gdańską Fundację Przedsiębiorczości do uzupełnienia  braków formalnych w terminie do czwartku 11 grudnia 2008r. do godziny  16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pok. 405.

 

 

Z poważaniem
Ewa Miłek
Wiceprzewodnicząca
Komisji Konkursowej