PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Lista ofert podlegających uzupełnieniu w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017

Lista ofert podlegających uzupełnieniu w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Do pobrania:

Oferenci w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofert, tj. do 3 kwietnia 2017r. do godz 16:00, mogą uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora w Wydziale Rozwoju Społecznego, w Gdańsku, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój nr 208.