PORTAL MIASTA GDAŃSKA

LIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 29 maja 2014r.

LIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 29 maja 2014r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

LIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 29 maja 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:  pobierz_porzadek_obrad (126.5 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady LIII sesji Rady Miasta Gdańska  w dniu 29 maja 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;  

 4. Uchwały:           

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040 (druk 1287);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok (druk 1288);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki  Zachodnie w rejonie ulicy Łowickiej w mieście Gdańsku (druk 1265);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wrzeszcz Dolny  browar II przy ul. Kilińskiego w mieście Gdańsku (druk 1272);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 5)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - Bastion Św. Elżbiety w mieście Gdańsku (druk 1215);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Oliwa Dolna rejonu ulic Orłowskiej i Wejhera w mieście Gdańsku (druk 1271);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 7)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Północny IV teren terminala kontenerowego w mieście Gdańsku (druk 1266);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 8)    w sprawie nadania nazwy ulicy (Lawendowe Wzgórze) (druk 1284);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 9)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (druk 1273);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 10) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Klubu Żak (druk 1274);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 11) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (druk 1275);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 12) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Europejskiego Centrum Solidarności (druk 1276);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 13) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Gdańskiej Galerii Miejskiej (druk 1277);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 14) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis (druk 1278);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 15) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Capelli Gedanensis (druk 1279);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 16) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (druk 1280);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 17) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Miejskiego Teatru Miniatura (druk 1281);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 18) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Gdańskiego Archipelagu Kultury (druk 1282);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 19) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Instytutu Kultury Miejskiej (druk 1283);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 20) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat (druk 1269 + autopoprawka);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

 21) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita (druk 1267);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 22) w sprawie ustalenia na rok szkolny 2014/2015 planu sieci publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska (druk 1268);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 23) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i opiekunami dziennymi działającymi na terenie Gminy Miasta Gdańska (druk 1263);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 24) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska (druk 1264);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 25) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia: „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na  lata 2014-2016” i szczegółowych programów zdrowotnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku wraz ze środkami  przeznaczonymi na  ich  finansowanie” (druk 1270);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 26) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015" (druk 1285);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 27) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014" (druk 1286);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                            

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

                                                                              Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Mariusz FelińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro Rady Miasta Gdańska
Mariusz Feliński - najnowsze