PORTAL MIASTA GDAŃSKA

LI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 09 kwietnia 2014r.

LI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 09 kwietnia 2014r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

LI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 09 kwietnia 2014r.  (środa) o godz. 8.30 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:  pobierz_porzadek_sesji (798.46 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady LI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 09 kwietnia 2014r.  (środa) o godz. 8.30 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe

           - otwarcie sesji;

2.   Uchwały w sprawie:

 1)    podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania (druk nr 1217);

             Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

            Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

            Alicja Bielińska – Łoza – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

 2)    utworzenia na terenie miasta Gdańska zamkniętych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (druk nr 1218);

             Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

            Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

             Alicja Bielińska – Łoza – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

 3.   Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek