PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konsultacje społeczne - zaproszenie na seminarium

Konsultacje społeczne - zaproszenie na seminarium
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OGŁOSZENIE

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza w ramach konsultacji społecznych, na seminarium poświęcone wynikom opracowania ?Wielokryterialna analiza możliwości lokalizacji na terenie województwa pomorskiego regionalnej instalacji do termicznego przekształcania energetycznej frakcji odpadów?.

Seminarium odbędzie się w dniu 14 lipca 2008r. o godz. 12:00 w sali Herbowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

Głównym celem spotkania jest omówienie kwestii prawnych z zakresu termicznego przekształcania odpadów, przygotowania województwa pomorskiego do budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz  rozpatrywane lokalizacje zakładu na terenie województwa, wraz z uzasadnieniem.

Prelegentami na konsultacjach będą przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego, Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku oraz  firmy ?Socotec? Sp. z o.o., opracowującej ww. dokument.

Program seminarium

12:00

Otwarcie
Wicemarszałek  Województwa Pomorskiego
Leszek Czarnobaj

12:15

Uruchomienie procesu konsultacji jako forma komunikacji społecznej w projekcie ?System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej?
Wanda Stankiewicz-mediator
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

12:30

Termiczne przekształcanie odpadów, jako element systemów gospodarki odpadami w kontekście przepisów prawa UE.
Anna Grapatyn-Korzeniowska
Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych

13:00

Przygotowanie woj. pomorskiego do budowy zakładu  termicznego przekształcania odpadów komunalnych
Dariusz  Sylwestrzak prezes ZU sp. z o.o. w Gdańsku

13:30

Lokalizacja zakładu do termicznego przekształcania odpadów komunalnych- wyniki analizy wielokryterialnej
Przedstawiciel firmy ?Socotec? Sp.z o.o. Warszawa

14:30

 PANEL DYSKUSYJNY