Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Konsultacje społeczne Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035

A
A

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035. Konsultacje odbywają się na podstawie Zarządzenia Nr 632/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 maja 2020 r.

Konsultacje trwają od 27 maja 2020 roku do 16 czerwca 2020 roku.

Sposób zgłaszania uwag do Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035:

W związku z zagrodzeniem koronawirusem konsultacje odbywają się w formie zdalnej:

- poprzez zgłaszanie uwag do projektu Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035 w Gdańsku stanowiącego Załączniki Nr 1 i 5 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  Nr 632/20 na piśmie drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną na adres e-mail: elektromobilnosc@gdansk.gda.pl  Formularz do zgłaszania uwag stanowi Załącznik Nr 2 niniejszego zarządzenia. 

- interaktywne spotkania z mieszkańcami, umożliwiające wyrażenie opinii oraz złożenie propozycji zmian do Planu. Informacja o terminie i sposobie przeprowadzenia otwartych spotkań, ogłoszona zostanie na stronie internetowej gdansk.pl w terminie co najmniej 7 dni przed spotkaniem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej nr tel. 58 526 80 86 pod adresem: elektromobilnosc@gdansk.gda.pl

Nowe obowiązki w zakresie wspierania rozwoju elektromobilności nakłada na jednostki samorządu terytorialnego Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018. Niejako wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił adresowany do samorządów konkurs na dofinansowanie opracowania strategii rozwoju elektromoboilności. Laureatem konkursu jest m.in. Gmina Miasta Gdańska. Co za tym idzie, struktura prezentowanego dokumentu wynika z rekomendacji NFOŚ.

Strategia rozwoju elektromobilności stanowi uzupełnienie Strategii Rozwoju Gdańska do roku 2030 oraz Programu Operacyjnego Mobilność i Transport. Z tych dokumentów strategicznych wynikają przyjęte w prezentowanym dokumencie cele strategiczne, które rozwój elektromobilności oraz legislacja na poziomie krajowym pomogą zrealizować.

Główne założenia (418.15 KB)

Formularz-zglaszania-uwag (26.33 KB)

Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gdańsku (2.83 MB)

Magdalena Szymańska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat Mobilności Aktywnej