Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Konsultacje społeczne Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku

A
A

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku. Konsultacje odbywają się na podstawie Zarządzenia Nr 441/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2020 r.  

Konsultacje trwają od 15 kwietnia 2020 roku do 29 maja 2020 roku.

Sposób zgłaszania uwag do Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku:

W związku z zagrodzeniem koronawirusem konsultacje odbywają się w formie zdalnej:

  • poprzez zgłaszanie uwag do Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku stanowiącego Załączniki Nr 1 i 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  Nr 441/20 na piśmie drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną na adres e-mail: elektromobilnosc@gdansk.gda.pl  Formularz do zgłaszania uwag stanowi Załącznik Nr 3 niniejszego zarządzenia.  
  • interaktywne spotkania z mieszkańcami, umożliwiające wyrażenie opinii oraz złożenie propozycji zmian do Planu. Informacja o terminie i sposobie przeprowadzenia otwartych spotkań, ogłoszona zostanie na stronie internetowej gdansk.pl w terminie co najmniej 7 dni przed spotkaniem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej nr tel. 58 526 80 85, 693 380 265 lub pod adresem: elektromobilnosc@gdansk.gda.pl

Do końca bieżącego roku w Gdańsku powinno być 210 ogólnodostępnych stacji ładowania. Wynika to z zapisów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że takich punktów w naszym mieście jest około 50, a kolejne 21 jest w budowie. W przypadku, gdy inwentaryzacja wykaże niedostatek punktów ładowania, należy sporządzić Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które wybuduje operator systemu dystrybucyjnego. W Gdańsku będzie to spółka Energa Operator SA., która wybuduje stacje ładowania średniej mocy. Z zaproponowanych 81 lokalizacji wybranych zostanie 68.

 

Zarządzenie 441 z załącznikami (5.87 MB)

Zał. 2 lokalizacje stacji (272.92 KB)

Zał. 3 Formularz składania uwag do Planu (21.05 KB)