PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konkurs na prowadzenie okrężnej działalności handlowej w wyznaczonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska na sezon letni 2009

Konkurs na prowadzenie okrężnej działalności handlowej w wyznaczonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska na sezon letni 2009
Konkurs na prowadzenie okrężnej działalności handlowej w wyznaczonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska na sezon letni 2009
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

ogłasza konkurs

na prowadzenie okrężnej działalności handlowej w wyznaczonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska na sezon letni 2009.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

?Konkurs ofert na lokalizacje handlowe - sezon letni 2009?

należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, Zespół Obsługi Mieszkańców, stanowiska nr 14-17, w terminie do dnia 15.05.2009 r. do godziny 1700.
W przypadku składania ofert za pomocą poczty liczy się data wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Regulamin konkursu, druk oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące wyznaczonych lokalizacji można uzyskać w Referacie Handlu Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój nr 218, 220, tel. 058 32-36-218/220.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2009r. o godz. 900, w budynku Biura Rady Miasta Gdańska ul. Wały Jagiellońskie 1, sala nr 003.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.