PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konkurs na medal okolicznościowy z okazji 25-lecia przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla - zakończony!

Konkurs na medal okolicznościowy z okazji 25-lecia przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla - zakończony!
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Z okazji 25-lecia przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla Miasto Gdańsk ogłosiło konkurs na medal okolicznościowy, mający upamiętniać to istotne dla polskiej historii wydarzenie. 14 października br. odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego.

W skład Sądu konkursowego weszli:
- Prof. Sławoj Ostrowski (Dziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku) - Przewodniczący Sądu Konkursowego,
- Piotr Gulczyński (Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Lecha Wałęsy w Warszawie),
- Anna Czekanowicz-Drążewska (Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury),
- Anna Zbierska (Dyrektor Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta),
- Katarzyna Kucz-Chmielecka (Kierownik Referatu Polityki Kulturalnej Biura Prezydenta ds. Kultury),
- Tomasz Radziewicz (rzeźbiarz),
- Paweł Huelle (pisarz).

Na konkurs nadesłano dziewięć projektów. Cztery prace zostały odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych zawartych w Regulaminie Konkursu. Po szczegółowym przeanalizowaniu pozostałych w konkursie pięciu propozycji, Sąd Konkursowy jednogłośnie postanowił nie przyznać nagrody głównej. Nie znalazł też żadnej pracy, którą wskazał do wyróżnienia, z uwagi na niezadowalający poziom artystyczny zaproponowanych projektów.