Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Konkurs na logo Centrum Hewelianum w Gdańsku

Dyrektor Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” ogłasza otwarty konkurs na logo dla powstającego na terenie dawnego Fortu Grodzisko w Gdańsku Centrum Hewelianum. Konkurs kierowany jest w szczególności do artystów projektantów, grafików, studentów uczelni artystycznych i kierunków projektowych.

A
A
Dyrektor Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” ogłasza otwarty konkurs na logo dla powstającego na terenie dawnego Fortu Grodzisko w Gdańsku Centrum Hewelianum. Konkurs kierowany jest w szczególności do artystów projektantów, grafików, studentów uczelni artystycznych i kierunków projektowych.

Celem Konkursu jest wyłonienie oryginalnego znaku graficznego (logo), które mogłoby stanowić element bazowy systemu identyfikacji wizualnej Centrum Hewelianum.
Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 7.000 złotych  brutto. Projekty należy nadsyłać na adres: Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk", ul. 3 - go Maja 9 a, 80 - 802 Gdańsk, do dnia 26.03.2008 r., do godz. 15.00 (uwaga: decyduje data wpływu do siedziby Organizatora !).
Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury w składzie:

 1. prof. Tomasz Bogusławski – Przewodniczący Jury
 2. prof. Władysław Pluta
 3. prof. Mieczysław Wasilewski
 4. prof. Zbigniew Grzonka
 5. Anna Górska
 6. Anna Zbierska
 7. Przemysław Guzow

Planowana data ogłoszenia wyników konkursu to 31.03.2008 r.
Osobą uprawnioną  do kontaktów z Uczestnikami Konkursu w imieniu Organizatora jest Monika Lisowska, tel. 058 300 08 42 w. 39, e-mail: ml@grodzisko.pl.
Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie na logo Centrum Hewelianum określone zostały w Regulaminie Konkursu, dostępnym na stronie internetowej Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”: www.grodzisko.pl.

O Centrum Hewelianum …
Centrum Hewelianum, czyli nowoczesny zespół edukacyjno – rekreacyjny powstaje na terenie Fortu Grodzisko w Gdańsku. W skład Centrum Hewelianum wejdą:

  1. Ośrodek Prezentacji Nauki i Techniki,
  2. Ośrodek Zapobiegania Bezrobociu i Orientacji Zawodowej dla Młodzieży,
  3. Poforteczny Edukacyjny Park Miejski.

Centrum Hewelianum zostanie zbudowane na zasadzie kontrastu: historia – nowoczesność. W zabytkowych obiektach fortecznych z II poł. XIX w. prezentowane będą, w formie interaktywnych wystaw, zjawiska i procesy zachodzące w otaczającym nas świecie. Ideą przyświecającą Centrum jest hasło „Nauka poprzez zabawę”. Pierwsza wystawa poświęcona zostanie zagadnieniom związanym z energią oraz kosmosem. Zwiedzający będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami współczesnej astronomii oraz samodzielnie wykonać doświadczenia, które pomogą im zrozumieć prawa fizyki.
Ważnym celem działalności Centrum jest także eksponowanie walorów historycznych miejsca. Grodzisko odegrało istotną rolę w historii walk o Gdańsk i na trwale zapisało się w jego dziejach. Wystawa „Wehikuł Czasu” przeniesie zwiedzających w czasy dynamicznego rozwoju techniki obronnej przypadające na okres od XVII do XIX w.
Miłośnikom przyrody Centrum proponuje spacery ścieżkami przyrodniczymi, w trakcie których można poznać ciekawe gatunki  roślin i zwierząt występujące na terenie pofortecznego parku. Trudy wspinaczki na Górę Gradową wynagrodzi malownicza panorama starego i nowoczesnego Gdańska, którą można podziwiać z kilku punktów widokowych.  
Centrum Hewelianum zaprasza każdego, kto chce przyjemnie spędzić wolny czas i przy okazji wzbogacić wiedzę z różnych dziedzin. 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz uczestnictwa w Konkursie !