PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA), którego tematem jest: ”Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi”

Konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA), którego tematem jest: ”Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zgłoszenia, należy przesyłać do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA do dnia 30 sierpnia 2019 r., na adres: Wydział Profilaktyki Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 oraz na adres poczty elektronicznej: izabela.penszynska@mswia.gov.pl. Dodatkowo informacja znajdziecie Państwo na stronie internetowej MSWiA w zakładce dotyczącej EUCPN, a poniżej załączniki do pobrania: