PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konferencja o współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konferencja o współpracy z organizacjami pozarządowymi
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Szanowni Państwo!

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej a także Unia Metropolii Polskich i Fundacja Regionalne Centrum Wspomagania i Informacji Organizacji Pozarządowych pragnie gorąco zaprosić na konferencję zatytułowaną:

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
JAKO INSTRUMENT POLITYKI WŁADZ LOKALNYCH WE WZMACNIANIU PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Gdańsk, 16 ? 17 października 2008,
Nowy Ratusz Miasta Gdańska, ul Wały Jagiellońskie 1

Celem konferencji będzie wymiana dobrych praktyk w zakresie rozwiązań przyjętych w programach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podsumowania pięciu lat funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawy, która podjęła próbę uregulowania współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, a przez to wpływała na rozwój społeczeństwa obywatelskiego Ustawa ta wprowadziła obowiązek uchwalania rocznego Programu Współpracy, jednak nie precyzowała co program powinien zawierać. Pozwoliło to na samodzielne kształtowanie współpracy. Pięć lat funkcjonowania Ustawy i przekazanie projektu jej nowelizacji pod obrady rządu to okazja, aby wymienić się doświadczeniami w zakresie współpracy, zapoznać się z uregulowaniami w poszczególnych samorządach.

Gorąco zapraszamy do zgłaszania swoich rozwiązań, celem prezentacji ich podczas konferencji. Gdańskie spotkanie będzie nie tylko okazją do wymiany doświadczeń, lecz również miejscem integracji środowiska administracji publicznej odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy na karcie zgłoszenia do dnia 1 października 2008. Udział w konferencji jest bezpłatny. Natomiast uczestnicy zapewniają nocleg i dojazd we własnym zakresie.

Szczegółowych informacji udzielają :

Magdalena Skiba
Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Wydział Spraw Społeczny Urząd Miejski w Gdańsku
Ul. 3 Maja , Gdańsk
m.skiba@gdansk.gda.pl
tel. 0 58 323 68 98

Beata Matyjaszczyk
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
beata.matyjaszczyk@rci.org.pl
tel: +48 58 344 40 39, 520 40 18; fax: +48 58 340 12 13

Dokumenty do pobrania:

letnica (33.5 KB)
ZARZĄDZENIE Nr 1948/15 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości stawek bazowych najmu komunalnych lokali użytkowych, wyników badania rynku najmu lokali użytkowych i garaży za rok 2015. (38.2 KB)
załącznik nr 1 do Zarzadzenia 1948/15 PMG z dnia 30 grudnia 2015 roku (23.2 KB)