PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Komunikat Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Komunikat Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
Działając na podstawie art. 265 ust. 6, w związku z art. 3 ust.19, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania konsultacyjnego w sprawie aktualizacji projektu pt. ?Zewnętrzny Plan Operacyjno ? Ratowniczy dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej położonego poza zakładem o dużym ryzyku tj. Gdański Terminal Gazowy ?Gaspol? S.A., ul. mjr H. Sucharskiego 51,
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Działając na podstawie art. 265 ust. 6, w związku z art. 3 ust.19, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania konsultacyjnego w sprawie aktualizacji projektu pt. ?Zewnętrzny Plan Operacyjno - Ratowniczy dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej położonego poza zakładem o dużym ryzyku tj. Gdański Terminal Gazowy ?Gaspol" S.A., ul. mjr H. Sucharskiego 51, 80-601 Gdańsk".
Z przedmiotową dokumentacją można się zapoznać w dniach 23.11.2009 - 18.12.2009 roku w godzinach od 800 -1400, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ul. Sosnowa 2, po złożeniu wniosku o udostępnienie projektu w sekretariacie (pok. 308).
Uwagi i wnioski do projektu należy składać w formie pisemnej do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (80-251 Gdańsk ul. Sosnowa 2, tel. 0-58 347-78-00) najpóźniej do dnia 18 grudnia 2009 roku.