PORTAL MIASTA GDAŃSKA

?Kieruj bez procentów? kampania społeczna 2008

?Kieruj bez procentów? kampania społeczna 2008
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Po raz kolejny rusza nowa odsłona kampanii społecznej ?Kieruj bez procentów?, w lipcu  na ponad 100 nośnikach reklam ( billboardy i citylighty)  w Gdańsku i Gdyni, pojawi się nowy plakat kampanii  ?Kieruj bez procentów? projektu Jarosława Bujnego -www.bujny.com, zaś ulicami miasta jeździć będą autobusy z logo ?Kieruj bez procentów?.
Również w  lipcu, w sobotę 19 lipca  przy Bazylice Mariackiej ( od strony ulicy Św. Ducha)  w godz. 12.00 ? 16.00 odbędzie się piknik ?Kieruj bez procentów?, w czasie którego, wśród licznych atrakcji pojawi się sprowadzony z Brukseli symulator jazdy Toyoty, dzięki któremu każdy chętny będzie mógł się przekonać jak wygląda jazda na ?podwójnym gazie? (szersza informacja o pikniku w załączeniu).

 ?Kieruj bez procentów?, to miejska kampania społeczna prowadzona od 2004 roku w Gdańsku pod patronatem Prezydenta Miasta przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu  we współpracy z Policją i Strażą Miejską. Kampania zdobyła I nagrodę w kategorii działań o zasięgu regionalnym w ogólnopolskim Konkursie Inicjatyw Orlen. Bezpieczne  Drogi 2007, zyskała także uznanie MSWiA, które  przyznało jej w 2008 r. dofinansowanie z funduszy rządowego programu Razem Bezpieczniej (jedyne dofinansowanie przyznane dla woj. pomorskiego).
Celem kampanii jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, głównie poprzez zmianę postaw społecznych  wobec picia alkoholu przez kierowców. Ideą propagowaną przez realizatorów kampanii jest idea całkowitej trzeźwości osób prowadzących pojazdy. Innym ważnym celem, który stawiają sobie realizatorzy kampanii jest rozpowszechnienie wśród mieszkańców zasad właściwego postępowania w sytuacjach wypadków drogowych i umiejętności udzielania pierwszej pomocy oszkodowanym. Realizacji założonych celów  służą liczne, różnorodne działania od warsztatów edukacyjnych prowadzonych w szkołach średnich i Ośrodkach Kształcenia Kierowców, konferencji szkoleniowych, kolportażu specjalnie przygotowanych materiałów informacyjno-edukacyjnych po imprezy masowe czy akcje outdoorowe.

Jeszcze w tym roku w ramach kampanii odbędą  się m. in.:

  • 28 września festyn dla młodzieży ? Na rolkach?,
  • 13 października ( Światowy Dzień BRD)  akcja skierowana do studentów - nauka udzielania pierwszej pomocy prowadzona równolegle na największych gdańskich uczelniach,
  • 26 października ?Europejska Noc bez Wypadku? realizowana w pomorskich dyskotekach, będącą wspólną akcją organizowaną tego samego dnia na terenie wielu krajów Unii,
  • w listopadzie  ?Tydzień  Zaduszkowy?
Przymierzamy się również do  wyprodukowania spotu telewizyjnego poświeconego właściwemu  zachowaniu w sytuacji wypadku drogowego.
Przygotowywane są nowe materiały informacyjno ? edukacyjne kampanii, m.in. notes kierowcy
z instrukcja postępowania w obliczu wypadku drogowego.

Partnerami naszych działań są:
KWP, KMP, Straż Miejska, PKN Orlen, MSWiA, GKRPA, PORD, PRBRD, Fundacja ?Krzyś?, FBwRD, AMS, PCK, Stowarzyszenie na rzecz Ratownictwa ?Adiutare?, ZKM, AutoPostek, Groblewski Jr, oraz lokalne media

Art director - Jarosław Bujny, www.bujny.com 
Copywriter - Jarosław Bujny 
Foto - Dariusz Kula, www.fotokula.pl