PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Język i kultura kaszubska w Gdańsku

Język i kultura kaszubska w Gdańsku
Zarząd Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zaprasza gdańskie szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie do udziału w cyklu lekcji pt. ?Język i kultura kaszubska w Gdańsku?, współfinansowanych przez Urząd Miasta w Gdańsku. Zajęcia przeprowadzane będą w chętnych placówkach oświatowych bezpłatnie. Potrwają od marca do czerwca 2010 r. Uwaga: liczba lekcji jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zarząd Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zaprasza gdańskie szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie do udziału w cyklu lekcji pt. ?Język i kultura kaszubska w Gdańsku", współfinansowanych przez Urząd Miasta w Gdańsku. Zajęcia przeprowadzane będą w chętnych placówkach oświatowych bezpłatnie.
Potrwają od marca do czerwca 2010 r.

Uwaga: liczba lekcji jest ograniczona.
Liczy się kolejność zgłoszeń.

Pisemne zgłoszenia należy kierować do biura Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego do 28 lutego 2010 r.:

faks: 058 301 32 35 lub mail: zkpgdansk@neostrada.pl