PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacja w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Informacja w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Organizacje, które do końca 2008 roku są adresatami programu ?PARTNER III? mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach systemu zleceń.
Zmiana formy wspierania organizacji pozarządowych spowodowana jest wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
 
PFRON będzie zlecał realizację zadań o zasięgu ponadregionalnym, oraz lokalnym i regionalnym - w przypadku zadań o charakterze ciągłym dotyczących prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznych placówkach kierowanych przez Wnioskodawcę.

Z kolei zadania o zasięgu wojewódzkim będą mogły być zlecane przez marszałków województw, zaś te o zasięgu powiatowym - przez starostów. Zadania realizowane przez samorządy będą realizowane ze środków PFRON, przekazywanych algorytmem samorządom .