PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacja o wynikach konkursu ofert dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2010

Informacja o wynikach konkursu ofert dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2010
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu 19 lipca 2010 r. Prezydent Miasta Gdańska przyznał dotację podmiotom:

L.p.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji w zł

Termin realizacji

Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego dla 14 dzieci
z terenu Miasta Gdańska.

1

 

Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza
ul. Pułaskiego 2
80-520 Gdańsk

 

Świetlica Wsparcia Dziennego ?Przystań"
dla Dzieci i Młodzieży
z terenu Miasta Gdańska - Brzeźno

21  700 ,00

01.08.2010 r.
- 31.12.2010 r.

Prowadzenie poradni psychologicznego wspierania rodziny.

2

 

Pomorski Zarząd Okręgowy Polski Czerwony Krzyż

ul. Słowackiego 14

80-257 Gdańsk

 

?Poradnia Rodzinna"

zespół psychologicznego wspierania rodziny

33 330,00

01.08.2010 r.
- 31.12.2010 r.

Udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla średnio 70 mężczyzn

3

 

Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej
im. Św. Brata Alberta

ul. Równa 14

80-067 Gdańsk

 

Udzielenie schronienia osobom bezdomnym

o standardzie schroniska
dla mężczyzn

154 200,00

01.08.2010 r.
- 31.12.2010 r.

(podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 1006/10 z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej w roku 2010 oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym).