PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Informacja o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia Gwardyjskiego Klubu Sportowego „Wybrzeże”, Fundacji Sport Pasja, Klubu Sportowego Sako i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Vamos Gdańsk”

A
A

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych następującym podmiotom:

1) Stowarzyszeniu Gwardyjskiemu Klubowi Sportowemu „Wybrzeże” - ”Przygotowanie Darii Pogorzelec do Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016 oraz judoków SGKS Wybrzeże do sezonu startowego 2016”, przydzielona dotacja w wys. 12700 zł,

2) Fundacji Sport Pasja - „Program szkolenia sportowego dla KS Portowiec Gdańsk”, przydzielona dotacja w wys. 4500 zł,  

3) Klubowi Sportowemu Sako  - ”Kinga Siwa Rio de Janerio 2016”,  przydzielona dotacja w wys. 10000 zł,

4) Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej „Vamos Gdańsk” - „Organizacja i udział w rozgrywkach Polskiej Ligi futsalu”, przydzielona dotacja w wys. 20000 zł.

W związku z powyższym zostaną zawarte umowy pomiędzy Gminą Miastem Gdańska, a w/w podmiotami na realizację zadań publicznych.