PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacja o przyznaniu dotacji dla klubów sportowych

Informacja o przyznaniu dotacji dla klubów sportowych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku (zm. Zarządzenie Nr 511/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2017 roku) zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych następującym podmiotom:

1)      Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu – „Zakup sprzętu sportowego dla gimnastyczek”, przydzielona dotacja w wys. 20000 zł,

2)      Gdańskiemu Klubowi Taekwon-do- „Zakup sprzętu sportowego”, przydzielona dotacja w wys. 20000 zł, 

3)      Treflowi Gdańsk S.A. - „Zakup sprzętu sportowego dla zawodników drużyny Młodej Ligi”, przydzielona dotacja w wys. 18000 zł,  

4)      Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Atena”- „Zakup sprzętu szermierczego za nagrodę z Gali Sportu Młodzieżowego”, przydzielona dotacja w wys. 15000 zł, 

5)      Sztormowi - „Zakup sprzętu sportowego”, przydzielona dotacja w wys. 15000 zł,

6)      Gdańskiemu Klubowi Żeglarskiemu- „Żagle RS:X”, przydzielona dotacja w wys. 12000 zł,

7)      Rugby Club „Lechia” Gdańsk- „Zakup sprzętu sportowego dla Rugby Club Lechia Gdańsk”, przydzielona dotacja w wys. 10000 zł,

8)      Morskiemu Robotniczemu Klubowi Sportowemu „Gdańsk” – „Zakup sprzętu sportowego dla zawodników sekcji łuczniczej MRKS Gdańsk”, przydzielona dotacja w wys. 6000 zł,

9)      Gdańskiemu Klubowi Sportowemu „Stoczniowiec” - „Zakup sprzętu sportowego celem doskonalenia sportowego”, przydzielona dotacja w wys. 6000 zł,

10)   Morskiemu Robotniczemu Klubowi Sportowemu „Gdańsk” – „Zakup sprzętu sportowego dla zawodników sekcji tenis stołowy MRKS Gdańsk”, przydzielona dotacja w wys. 6000 zł,

11)   Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „CONRAD”- „Wyposażenie zawodników Team Judo Conrad”, przydzielona dotacja w wys. 6000 zł, 

12)   Stowarzyszeniu Gwardyjskiemu Klubowi Sportowemu „Wybrzeże”- „Zakup maty typu puzzle”, przydzielona dotacja w wys. 6000 zł, 

13)   Stowarzyszeniu Nasza Gedania- „Zakup sprzętu sportowego dla dziewcząt z grupy piłki siatkowej”, przydzielona dotacja w wys. 5000 zł,

14)   Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Bursztyn” – Zakup sprzętu sportowego dla zawodników trenujących w sekcji taekwondo olimpijskiego”, przydzielona dotacja w wys. 3000 zł,

15)   Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Dwójka Morena” Gdańsk- „Zakup sprzętu sportowego dla zawodników UKS Dwójka Morena Gdańsk, przydzielona dotacja w wys. 3000 zł.

W związku z powyższym zostaną zawarte umowy pomiędzy Gmina Miastem Gdańska, a w/w podmiotami na realizację zadań publicznych.

Lucyna SzaraniecUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. SportuReferat Sportu
Lucyna Szaraniec - najnowsze