PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacja o przyznaniu dotacji dla Gdańskiego Klubu Żeglarskiego

Informacja o przyznaniu dotacji dla Gdańskiego Klubu Żeglarskiego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku została udzielona dotacja w łącznej wys. 25000 zł na dwa   zadania publiczne pt. „Zakup sprzętu do zabezpieczenia zajęć żeglarskich” oraz „Młodzieżowe Długodystansowe Mistrzostwa Polski”. W/w zadania publiczne będą realizowane przez Gdański Klub Żeglarski.  W związku z powyższym zostaną zawarte umowy pomiędzy Gminą Miastem Gdańska, a Gdańskim Klubem Żeglarskim na realizację w/w zadań.