Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacja o przyznaniu dotacji dla Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Gdańsku

A
A

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku została udzielona dotacja w łącznej kwocie w wys. 55000 zł  na następujące  zadania publiczne: ”Organizacja i udział seniorskiego zespołu piłki ręcznej kobiet AZS Łączpol AWFiS Gdańsk w rozgrywkach Superligi w roku 2016” – przyznana kwota dotacji 20000 zł, „Organizacja i udział seniorskiego zespołu koszykówki kobiet AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym w roku 2016”- przyznana kwota dotacji 15000 zł  i „Organizacja i udział seniorskiego zespołu futsalu mężczyzn  AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym w roku 2016” – przyznana kwota dotacji 20000 zł. W/w zadania będą  realizowane przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową w Gdańsku. W związku z powyższym zostaną zawarte umowy pomiędzy Gminą Miastem Gdańska, a Akademickim Związkiem Sportowym Organizacją Środowiskową w Gdańsku  na realizację w/w zadań.