PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacja Dyrektora RDOŚ w Gdańsku dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji 400/110 kv Gdańsk Błonia wraz instalacją urządzeń do kompensacji biernej".

Informacja Dyrektora RDOŚ w Gdańsku dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji 400/110 kv Gdańsk Błonia wraz instalacją urządzeń do kompensacji biernej".